09.11.2018

Boli sme pri obnove hradu Krásna Hôrka

V roku 2015 sa k nám do dielne dostal požiarom zničený masívny kovaný križ z ručne spracovanej zvarkovej ocele.

Jeho výška bola 260 cm. Znehodnotené fragmenty tvoriace slnečný symbol uprostred kríža odhalili zlaté plochy. Z toho sme vydedukovali, že celý slnečný symbol bol pozlátený. Časti kríža boli spájané technológiou zvárania v ohni a sú ukážkou vrcholného majstrovstva kováčskej dielne.

Väčšina častí kríža bola úplne zničená, alebo chýbala, následkom vystavenia vysokým teplotám počas požiaru a pravdepodobne aj pádom z vysokej výšky.

jakutsky noz

Aj v dnešnej dobe sa dá vyrobiť replika, ktorá pri zachovaní materiálu (zvarková oceľ) a dodržaní historických výrobných procesov, určujúcich sloh daného predmetu, bude hodnovernou kópiou.

jakutsky noz
jakutsky noz

Najväčšou historickou hodnotou tohto kríža bol fakt, že bol zhotovený zo zvarkovej ocele. To je aj dôvod, prečo sme sa do tejto zákazky pustili. Hodnota tohto materiálu je prakticky nevyčísliteľná. Zvarková ocel sa vyrábala prekladaním (ako lístkové cesto), kde sa pri zváracej teplote (cca 1200 stupňov) materiál zvára v ohni a vytvára tak kompozitný celok, ktorý má charakteristickú štruktúru a kresbu. Podobná technológia je využívaná pri výrobe damaškovej ocele, avšak pri damaškovej oceli sú použité minimálne 2 rôzne druhy ocele. Pri výrobe zvarkovej ocele je použitý len 1 druh ocele, ktorý sa veľmi dobre zvára v ohni a je v podstate mäkký.

jakutsky noz
jakutsky noz

Proces výroby kríža trval takmer 2 mesiace. Počas nich sme vykovávali z pôvodného materiálu jednotlivé fragmenty kríža. Pôvodný materiálom myslíme staré zvarkové železo. Pôvodná kríž, ktorý nám do dielne dodali, ostal nedotknutý a po dokončení repliky bol zakonzervovaný a odovzdaný do muzejného archívu.

Na spájanie sme použili výlučne tradičné kováčske postupy - nitovanie a zváranie v ohni.

jakutsky noz
jakutsky noz

Na hrade Krásna Hôrka by ste okrem kríža našli viacero výrobkov z našej dielne. Bolo to napríklad 4500 kováčskych klincov, ktoré sme zhotovovali tak isto starým kováčskym spôsobom. Ich tvar schvaľoval dokonca pamiatkový úrad. Zaujímavosťou je, že tieto klince sa kedysi cigánske, nakoľko ich vyrábali cigánski kováčski majstri. Boli v rôznych dĺžkach, od 8 do 21 cm. V súčasnosti držia nový krov strechy na hrade.

Okrem toho sme ešte rekonštruovali staré plátované protipožiarne dvere. Odstaňovali sme pohyblivé častice, rovnali sme zdeformované dvere po požiari, uvádzali sme do pohyblivosti zámok. Nakoniec sme spravili povrchovú úpravu.

Dušan

Kontaktujte nás

Družstevná 133, 049 32 Štítnik

tel.: 0911 298 282 e-mail:info@perunis.eu